©birartiiki

Merhaba.

BİRartıİKİ Kişisel Yaratıcılık Atölyesi olarak, sevgiyi arama, bulma ve paylaşma heyecanıyla bundan tam 10 yıl önce dostlarımızla birlikte yola çıktık. Bu   süreçte   pek   çok   eğitim   etkinliği   organize   ettik,   kimilerine   yol   açtık, kimilerine   kapı   araladık,   kimileriyle   elele   yürüdük,   yollarımızın   birleştiği de   olduğu,   yanımızdan   geçip   gidenler   de…   Ne   güzeldir   ki   hayat   bize, aynı   hedefe   farklı   yollardan   yürümenin   keyfini   hep   yaşattı;   BİR   olmanın önemini hep hatırlattı. Bilgi    paylaşımının    heyecanını,    seslerimizin    yayıldığı,    etrafa    dağıldığı ölçülerde     yaşadık.Deneyimlerimizi     gösterdik;     kabul     ettiğiniz     kadar, uyguladığınız       sürelere       yaydık.Kendimize,       sonra       sevdiğimize, sevdiklerimize,     küsenlere     hatta     affettiklerimize,     içimizdeki     çocuğa, dinginliğe,    derinliğe,    hoşgörümüzle    yaklaştık,    sevgimizle    sarılmaya çalıştık.Her   an   yeniliklerle   karşılaşmaya   başladık.Önümüzde   durana   ilk kez dokunmanın heyecanını yaşadık.
Yanımızdan   geçen   hayata   ‘’Hey,   ben   de   varım!’’   diyebilme   güzelliğini   yakaladık.   Kim   olduğumuzu,   kim   olduğunuzu,   kim olacağınızın   yanıtını   bulabilmek   adına,   Ben’den   hareket   ettik;   Biz’e   ulaşmak   için   yola   koyulduk.Adımızı   Fibonacci   sayı dizisinden    ilham    alarak    BİRartıİKİ    koyduk.    Her    sayının    kendinden    öncekiyle    toplanması    sonucu    oluşan    bu    sayı    dizisi, ‘’paylaşarak çoğalma’’ hedefiyle bizi hep büyüttü. BİRartıİKİ   Kişisel   Yaratıcılık   Atölyesi    bugün,   dostlarının   da   desteğiyle,   tıpkı   eğitimlerde   olduğu   gibi,   bilgi   birikimlerimi   ve deneyimlerini   ‘’farkındalık’’   odağında   birleştirerek,   çeşitli   projeleri   hayata   geçiriyor.2013   yılında,   5   günlük      1.BOLLUK   ve BEREKET   FESTİVALİ       projesiyle   İzmir’de   ve   Türkiye’de   ilk   kez   Hıdrellez   geleneklerinden   yola   çıkarak   spiritüel   ve   bilimsel alanda   eğitim,      atölye,   sergi,   seminer,   konser   ve   uygulamalarla   profesyonel   rehberlerle   İzmirlileri   buluşturduk.   KİTVAK   için destek ve paylaşımlarda bulunduk... 2014   yılındaki   2.festivalimizde,      Sağırları   Koruma   ve   Kalkındırma   Derneği ’ni   ve   işitme   engelli   dostlarımızı   da   ağırladık. Festival   seminerlerinin   çoğunda,   işaret   dili   rehberi   kullanarak   onların   da   kişisel   gelişim   konularıyla   tanışmalarına   aracı   olduk. Yoga ve meditasyon gibi çalışmaları deneyimlemelerine fırsat tanıdık. BOLLUK   BEREKET   FESTİVALİ ’nin   üçüncüsünü   2015   yılında   gerçekleştirdik.   Bu   festivalimizde,   işitme   engelli   olan   ve olmayan    çocuklardan    oluşan    ‘’Sessiz    Koro’’ muz,        festival    konserinde    Seda    Bağcan ’a    eşlik    etti.    Festivalin     geçen    yıl gerçekleştirdiğimiz    dördüncüsünde ;    ruhsal,    duygusal,    fiziksel    dengenin    interaktif    uygulamalarını,    dans,    meditasyon    ve sohbetlerle güçlenen paylaşımlarımızla konuklarımızla paylaştık. KORUNCUK Vakfı ’na destek verdik. “SESSİZLİK’TE      DANS”    gösterisiyle   bir   ilke   imza   attık.   İşitme   engellilere   yönelik   toplumsal   farkındalık   yaratmayı   amaçlayan gösteride,    işitme    engelliler    ile    duyma    yetisine    sahip    öğrencileri    aynı    sahnede    buluşturarak,    yaşamımızdaki    asıl    engeli zihnimizde   kendimizin   yarattığını   gözler   önüne   serdik.   İzleyiciler,   gösteriyi   kulak   tıkacıyla   takip   ederek   deneyimleyedi;   müzik sesini    duymadan    sessizler'in    dünyasında    var    olmaya,    onları    anlamaya    çalıştı.    Devamında    bu    farkındalık    çalışmalarına      “DUYMAZDAN    GELME    SEN    DE    DAHİL    OL’’,        “SEDA    BAĞCAN    ile    SESSİZ    KORO”,        “ENGELSİZ    SANATI DESTEKLİYORUZ” gösterilerini de ekledik. Yapmaya   çalıştığımız   kaynaştırma   farkındalık   etkinlikleriyle,   Toprak   Sergen   TV   Platformu   tarafından   ENGELSİZSİN”    Onur Ödülüne layık görüldük. ''Engelsiz   sanatı   destekliyoruz''    sloganıyla   hayata   geçirdiğimiz   etkinlikler   dizisi   kapsamında      İzmir   Sağırları   Koruma   ve Kalkındırma   Derneği   üyelerinden   oluşan   bir   grup   işitme   engelli   sinema   tutkununu,   Muğla'da   çekilen   Güzel   Köylü   dizi   setine götürdük.   Güzel   Köylü’nün   senarist,   yönetmen,   kameraman   ve   teknik   çalışanlarıyla   tanışan   Sessizlik'te   Film    ekibi,   bir   araya geldikleri   oyuncularla   da   sohbet   ederek,   merak   ettiklerini   sorup   öğrenme   fırsatı   yakaladılar.   Kostüm   hazırlığından   sahne düzenine,   sesten   ışığa,   teknik   düzenlemeleri   yerinde   izleyen   ekip,   işaret   dili   rehberi   ile   ziyaret   ettikleri   sette   bir   film   çekimi   için yapılan çalışmaları yerinde gördüler. Kendi çekecekleri film için yeni bakış açısı kazandılar.   Atölyemizin,   İzmir   Engelsiz   Sanat   Derneği   işbirliği   ve   Karşıyaka   Belediyesi   desteğiyle   hayata   geçirdiği   proje   kapsamında, Duman   Avcıları    isimli   tiyatro   oyununu,   farkındalık   odağında,   işitme,   görme   ve   ortopedik   engelli   çocuklar   için   ayrı   ayrı sahneledik. Engelliyi   tanımak,   ortak   yaşam   paylaşımı   ile   empati   kurmak,   gönüllülüğü   teşvik   etmek,   örgütlülüğü   desteklemek   gibi   temel amaçlar   taşırken,   aynı   zamanda   engelli/engelsiz   sosyal   paylaşımın,   hayatın   içine   nasıl   entegre   edilebileceğini   öğretmeyi hedefleyen eğitim programı niteliğindeki proje, sadece çocuklar değil yetişkinler tarafından da büyük ilgi gördü. BİRartıİKİ   Kişisel   Yaratıcılık   Atölyesi ,   10.   yılında;   yerel   yönetimler,   dernekler   ve   okullarla,   özellikle   kişisel   gelişim   ve farkındalık   odaklı   çeşitli   projelerle;   kişisel   gelişim   eğitim   organizasyonlarıyla   (Festival,   sohbet,   konser,   değişim   dönüşüm paylaşımları) Farkındalık Yolculuğu’nu hala sürdürüyor.

 

‘’Paylaşarak çoğalıyor, sevgiyle büyüyoruz’’

‘’Paylaşarak çoğalıyor, sevgiyle büyüyoruz’’  …………………………………………………….

‘’Paylaşarak çoğalıyor, sevgiyle büyüyoruz’’

….
 Uyarı: İşbu web sitesinde içerisinde yer alan herhangi bir bilgi ya da merkezimizde yapılan hiçbir çalışma tedavi amacı taşımamak olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.
‘bir artı iki’
© Birartıİki

Merhaba.

BİRartıİKİ Kişisel Yaratıcılık Atölyesi  olarak, sevgiyi arama, bulma ve paylaşma heyecanıyla bundan tam 10 yıl önce dostlarımızla birlikte yola çıktık. Bu     süreçte     pek     çok     eğitim     etkinliği organize      ettik,      kimilerine      yol      açtık, kimilerine   kapı   araladık,   kimileriyle   elele yürüdük,   yollarımızın   birleştiği   de   olduğu, yanımızdan     geçip     gidenler     de…     Ne güzeldir   ki   hayat   bize,   aynı   hedefe   farklı yollardan   yürümenin   keyfini   hep   yaşattı; BİR olmanın önemini hep hatırlattı. Bilgi            paylaşımının            heyecanını, seslerimizin     yayıldığı,     etrafa     dağıldığı ölçülerde              yaşadık.Deneyimlerimizi gösterdik;        kabul        ettiğiniz        kadar, uyguladığınız   sürelere   yaydık.Kendimize, sonra        sevdiğimize,        sevdiklerimize, küsenlere           hatta           affettiklerimize, içimizdeki    çocuğa,    dinginliğe,    derinliğe, hoşgörümüzle       yaklaştık,       sevgimizle sarılmaya     çalıştık.Her     an     yeniliklerle karşılaşmaya              başladık.Önümüzde durana    ilk    kez    dokunmanın    heyecanını yaşadık.
Yanımızdan    geçen    hayata    ‘’Hey,    ben    de    varım!’’    diyebilme güzelliğini   yakaladık.   Kim   olduğumuzu,   kim   olduğunuzu,   kim olacağınızın   yanıtını   bulabilmek   adına,   Ben’den   hareket   ettik; Biz’e    ulaşmak    için    yola    koyulduk.Adımızı    Fibonacci    sayı dizisinden     ilham     alarak     BİRartıİKİ     koyduk.     Her     sayının kendinden   öncekiyle   toplanması   sonucu   oluşan   bu   sayı   dizisi, ‘’paylaşarak çoğalma’’ hedefiyle bizi hep büyüttü. BİRartıİKİ   Kişisel   Yaratıcılık   Atölyesi    bugün,   dostlarının   da desteğiyle,   tıpkı   eğitimlerde   olduğu   gibi,   bilgi   birikimlerimi   ve deneyimlerini      ‘’farkındalık’’      odağında      birleştirerek,      çeşitli projeleri   hayata   geçiriyor.2013   yılında,   5   günlük      1.BOLLUK   ve BEREKET   FESTİVALİ       projesiyle   İzmir’de   ve   Türkiye’de   ilk kez   Hıdrellez   geleneklerinden   yola   çıkarak   spiritüel   ve   bilimsel alanda   eğitim,      atölye,   sergi,   seminer,   konser   ve   uygulamalarla profesyonel    rehberlerle    İzmirlileri    buluşturduk.    KİTVAK    için destek ve paylaşımlarda bulunduk... 2014     yılındaki     2.festivalimizde,          Sağırları     Koruma     ve Kalkındırma    Derneği ’ni    ve    işitme    engelli    dostlarımızı    da ağırladık.   Festival   seminerlerinin   çoğunda,   işaret   dili   rehberi kullanarak   onların   da   kişisel   gelişim   konularıyla   tanışmalarına aracı      olduk.      Yoga      ve      meditasyon      gibi      çalışmaları deneyimlemelerine fırsat tanıdık. BOLLUK     BEREKET     FESTİVALİ ’nin     üçüncüsünü     2015 yılında   gerçekleştirdik.   Bu   festivalimizde,   işitme   engelli   olan   ve olmayan    çocuklardan    oluşan    ‘’Sessiz    Koro’’ muz,        festival konserinde    Seda    Bağcan ’a    eşlik    etti.    Festivalin     geçen    yıl gerçekleştirdiğimiz   dördüncüsünde ;   ruhsal,   duygusal,   fiziksel dengenin     interaktif     uygulamalarını,     dans,     meditasyon     ve sohbetlerle       güçlenen       paylaşımlarımızla       konuklarımızla paylaştık. KORUNCUK Vakfı ’na destek verdik. “SESSİZLİK’TE      DANS”    gösterisiyle   bir   ilke   imza   attık.   İşitme engellilere   yönelik   toplumsal   farkındalık   yaratmayı   amaçlayan gösteride,   işitme   engelliler   ile   duyma   yetisine   sahip   öğrencileri aynı     sahnede     buluşturarak,     yaşamımızdaki     asıl     engeli zihnimizde      kendimizin      yarattığını      gözler      önüne      serdik. İzleyiciler,   gösteriyi   kulak   tıkacıyla   takip   ederek   deneyimleyedi; müzik   sesini   duymadan   sessizler'in   dünyasında   var   olmaya, onları       anlamaya       çalıştı.       Devamında       bu       farkındalık çalışmalarına      “DUYMAZDAN   GELME   SEN   DE   DAHİL   OL’’,     “SEDA   BAĞCAN   ile   SESSİZ   KORO”,      “ENGELSİZ   SANATI DESTEKLİYORUZ” gösterilerini de ekledik. Yapmaya    çalıştığımız    kaynaştırma    farkındalık    etkinlikleriyle, Toprak   Sergen   TV   Platformu   tarafından   ENGELSİZSİN”    Onur Ödülüne layık görüldük. ''Engelsiz       sanatı       destekliyoruz''        sloganıyla       hayata geçirdiğimiz    etkinlikler    dizisi    kapsamında        İzmir    Sağırları Koruma   ve   Kalkındırma   Derneği   üyelerinden   oluşan   bir   grup işitme   engelli   sinema   tutkununu,   Muğla'da   çekilen   Güzel   Köylü dizi    setine    götürdük.    Güzel    Köylü’nün    senarist,    yönetmen, kameraman   ve   teknik   çalışanlarıyla   tanışan   Sessizlik'te   Film   ekibi,   bir   araya   geldikleri   oyuncularla   da   sohbet   ederek,   merak ettiklerini      sorup      öğrenme      fırsatı      yakaladılar.      Kostüm hazırlığından       sahne       düzenine,       sesten       ışığa,       teknik düzenlemeleri   yerinde   izleyen   ekip,   işaret   dili   rehberi   ile   ziyaret ettikleri   sette   bir   film   çekimi   için   yapılan   çalışmaları   yerinde gördüler. Kendi çekecekleri film için yeni bakış açısı kazandılar.   Atölyemizin,     İzmir     Engelsiz     Sanat     Derneği     işbirliği     ve Karşıyaka     Belediyesi     desteğiyle     hayata     geçirdiği     proje kapsamında,      Duman      Avcıları       isimli      tiyatro      oyununu, farkındalık     odağında,     işitme,     görme     ve     ortopedik     engelli çocuklar için ayrı ayrı sahneledik. Engelliyi   tanımak,   ortak   yaşam   paylaşımı   ile   empati   kurmak, gönüllülüğü   teşvik   etmek,   örgütlülüğü   desteklemek   gibi   temel amaçlar     taşırken,     aynı     zamanda     engelli/engelsiz     sosyal paylaşımın,      hayatın      içine      nasıl      entegre      edilebileceğini öğretmeyi     hedefleyen     eğitim     programı     niteliğindeki     proje, sadece    çocuklar    değil    yetişkinler    tarafından    da    büyük    ilgi gördü. BİRartıİKİ    Kişisel    Yaratıcılık    Atölyesi ,    10.    yılında;    yerel yönetimler,   dernekler   ve   okullarla,   özellikle   kişisel   gelişim   ve farkındalık     odaklı     çeşitli     projelerle;     kişisel     gelişim     eğitim organizasyonlarıyla      (Festival,      sohbet,      konser,      değişim dönüşüm       paylaşımları)       Farkındalık      Yolculuğu’nu       hala sürdürüyor.

 

 Uyarı: İşbu web sitesinde içerisinde yer alan herhangi bir bilgi ya da merkezimizde yapılan hiçbir çalışma tedavi amacı taşımamak olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir  işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.